Tekma

Strateška uporaba medijskega spleta

Inovativna uporaba novega medija/medijskega formata ali komunikacijskega kanala

Najboljša ciljana akcija

Najboljša izkustvena akcija

Najboljša izraba digitalnega okolja

Najboljša akcija na družbenih omrežjih

Najboljša uporaba mobilnega okolja

Najboljša uporaba podatkov

Najboljša PR-strategija ali promocija

Najboljši tehnološki pristop

Najboljša uporaba vplivnostnega marketinga