Tekma

Strateška uporaba medijskega spleta

V to kategorijo sodijo projekti, ki strateško in domiselno uporabljajo splet medijev oz. komunikacijskih kanalov. Žirija bo iskala projekte, ki skozi odlično prepoznavanje ciljne skupine oblikujejo strateško dovršeno akcijo in z učinkovitim spletom medijev dosežejo odlične rezultate ter visoko stopnjo vključenosti ciljne skupine (involvement & engagement).

Inovativna uporaba novega medija/medijskega formata ali komunikacijskega kanala

V kategorijo so uvrščeni novi mediji, novi formati ali komunikacijski kanali, ki oglaševalcem omogočajo boljšo, inovativnejšo oz. razlikovalno komunikacijo s potrošniki. V kategorijo spadajo tudi komunikacijski projekti, ki inovativno uporabijo ali nadgradijo značilnosti določenega medija, oz. projekti, ki objekte in dejavnike iz okolja, ki imajo primarno drugačno funkcijo, inovativno in domiselno spreminjajo v medij oz. komunikacijski kanal. Projekte lahko prijavljajo medijske in produkcijske hiše, agencije ipd.

Najboljša ciljana akcija

V tej kategoriji se za nagrado potegujejo projekti, ki na učinkovit način prepoznajo in dosežejo svojo ciljno skupino. V kategorijo se lahko prijavijo vsi projekti, pri katerih je razvidno, da jim je uspelo jasno definirati in nasloviti točno določeno ciljno skupino – bodisi demografsko ali specifično (npr. golfisti, ljubitelji čokolade ipd.). Žirija bo iskala predvsem akcije, ki jim je prek pravilnega definiranja ciljne skupine uspelo doseči visoko stopnjo odzivnosti in vključenosti le-te.

Najboljša izkustvena akcija

V kategorijo sodijo projekti, ki s pomočjo čutnih zaznav ali osebne izkušnje, ki omogoča dobro povezanost z blagovno znamko, produktom ali storitvijo, uspešno in domiselno vzpostavljajo neposredne, izkustvene poti do potrošnikov, njihov rezultat pa so povečana prepoznavnost, zavedanje blagovne znamke ter zvestoba le-tej. V to kategorijo sodijo organizacije dogodkov, projekcije, sponzorstva, gverila marketing, aktivnosti BTL, direktne pošte ipd. Projekti oz. izkustva potrošnikov so lahko virtualna ali fizična.

Najboljša izraba digitalnega okolja

Za nagrado se potegujejo projekti, ki strateško in domiselno – s pomočjo povezave s spletom – uporabljajo eno ali več platform znotraj digitalnega okolja: oglaševanje na spletu, mobilno oglaševanje, oglaševanje na digitalnih zaslonih, IPTV ipd. Projekti v tej kategoriji bodo ocenjevani glede na uspešno in kreativno izrabo vseh priložnosti, ki jih digitalno okolje nudi ob učinkovitem in pravilnem definiranju ciljne skupine.

Najboljša akcija na družbenih omrežjih

V tej kategoriji so projekti, ki izražajo inovativnost in kreativnost pri uporabi družbenih omrežij in so pri tem izjemni v razumevanju obnašanja potrošnikov na spletu. Projekti, ki jih iščemo, so izrazito ciljno naravnani in kreativni v uporabi družbenih platform. Na vsebinsko inovativen način dosegajo visoko stopnjo sodelovanja ciljnih potrošnikov skozi grajenje ciljne skupnosti, njihovo vključevanje in komunikacijo.

Najboljša uporaba mobilnega okolja

V kategorijo so uvrščeni projekti, ki jim uspe domiselno in inovativno doseči in vključiti potrošnike s pomočjo katerega koli mobilnega kanala. V kategorijo sodijo mobilni mediji vseh vrst, vključno z mobilnimi aplikacijami in aplikacijami za sporočanje, mobilnimi stranmi, vsebinami, ustvarjenimi za mobilne naprave, ter vse druge oblike mobilnega oglaševanja. Žirija bo iskala akcije, ki so s pomočjo jasnih izhodišč izkoristile mobilno okolje tako, da so dosegle odlične rezultate in/ali visoko stopnjo vključenosti potrošnikov.

Najboljša uporaba podatkov

Vključeni so projekti, ki dokazujejo vpliv raziskav (kvalitativnih ali kvantitativnih) ali uporabe podatkov na medijsko načrtovanje in izbor medijev ter njihov vpliv na izjemne rezultate. Statistika pred oglaševalsko akcijo in po njej se uporablja kot koristno merilo za žirijo, ki bo pozorna tudi na metrike, kot so pridobivanje potencialnih strank ali njihova pretvorba v kupce, znižanje cene na akcijo (CPA), povečanje donosnosti naložbe (ROI). Podatki so lahko uporabljeni za pridobivanje uvida, spreminjanje strategije in izboljšanje oglaševalske akcije, segmentacijo, ciljanje ali ponovno ciljanje. Zmagovalni projekt mora jasno prikazati pozitivne učinke uporabe podatkov na specifični rezultat oglaševalske akcije.

Najboljša PR-strategija ali promocija

Žirija bo nagradila najboljše in najučinkovitejše posebne promocijske dogodke, akcije odnosov z javnostmi ali druge podporne dejavnosti, ustvarjene z namenom doseganja specifičnih ciljev, kot so vpliv na javno mnenje, spreminjanje vedenja ali (pre)oblikovanje zaznave blagovne znamke. Vse navedene dejavnosti morajo biti izvedene predvsem s pomočjo prisluženih medijev in morajo imeti pomemben in merljiv vpliv na blagovno znamko, podjetje in/ali organizacijo v smislu zaščite in izboljšanja ugleda ali izboljšanja rezultatov poslovanja ali kampanje.

Najboljši tehnološki pristop

V tej kategoriji se bo merila najučinkovitejša, inovativna in kreativna uporaba AI, AR, VR, aplikacij ali drugega visokotehnološkega orodja s ciljem doseči angažiranost, povečati prepoznavnost in zvestobo blagovne znamke ali celo dvigniti prodajo med ciljno skupino. Vsako visokotehnološko orodje je lahko uporabljeno kot del strategije ali kot samostojna kampanja. Žirija se bo osredotočila na inovativno naravo uporabljene tehnologije in na to, kako je bila uporabljena v korist blagovne znamke.

Najboljša uporaba vplivnostnega marketinga

V to kategorijo se lahko prijavijo vse kampanje, ki so vključevale vplivneže, zvezdnike ali ambasadorje na različnih komunikacijskih kanalih, spletu ali družbenih omrežjih. Sodelovanje lahko vključuje prevzem profila na družbenem omrežju, partnerstva, sponzorstva, viralni video ipd. Ta nagrada bo osvetlila najboljšo kampanjo z vplivneži v regiji, ki bo izkazala kreativnost, inovativnost, jasne cilje in kazalnike uspešnosti – nagrajena bo odličnost v oblikovanju, izvedbi in razvoju.