Pravila in pogoji uporabe

Splošni pogoji

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka kadar koli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo o tem po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kotizacij in kupnina jim bo v celoti povrnjena. Če je konferenca prestavljena, kotizacije ostanejo veljavne in kupnina ne bo povrnjena.

Z registracijo na dogodku vsi obiskovalci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio- in videovsebine, ki bi morebiti prikazovale obiskovalce. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu ter za raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Obiskovalci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Obiskovalci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, na katerih so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Obiskovalci se strinjajo, da organizator lahko vzpostavi stik z njimi z namenom obveščanja o dogodku.

Obiskovalci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

Obiskovalci nimajo dovoljenja za avdio- ali videosnemanje katerega koli dela nastopa govorcev na dogodku. Če obiskovalec želi pridobiti posebno dovoljenje, naj se s pisno zahtevo obrne na organizatorja.

Število mest na konferenci in v okviru programa je omejeno in velja do zasedbe prostih mest.

Organizator si pridržuje pravico, da določeni osebi na podlagi njenega neprimernega vedenja po presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto, prepove vstop na dogodek ali zahteva, da dogodek zapusti.

 

Prijava na konferenco

Prijava na konferenco mora biti oddana prek spletnega prijavnega obrazca. Prijava je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.

Po uspešno oddanem naročilu boste na e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, prejeli predračun s plačilnim rokom osmih (8) koledarskih dni. Račun se izstavi po plačilu predračuna ali po osmih (8) dneh od izdaje predračuna. Račun je treba plačati v zakonsko določenem roku, v nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina. Po opravljenem plačilu s kreditno kartico boste prejeli račun takoj, in sicer na enaslov, ki ste ga navedli na prijavnici.

S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

Neplačilo predračuna ne pomeni samodejne odjave s konference. V primeru odjave nam morate to skladno s pogoji za odjavo sporočiti pisno, in sicer na e-naslov registration@sempl.si.

Dolžnost udeležencev je, da ob vstopu na konferenco na recepciji predložijo kodo oz. potrdilo o nakupu in se identificirajo z osebnim dokumentom. Kotizacije so vezane na osebo in niso prenosljive.

Vsak udeleženec ob registraciji na recepciji prejme akreditacijsko zapestnico, ki omogoča vstop na prizorišča, zato jo mora nositi ves čas konference. Kakršna koli zloraba zapestnice se kaznuje s prepovedjo vstopa na konferenco. Izgubljenih ali ukradenih zapestnic ne bomo nadomestili.

Vse cene so v evrih (EUR). V ceno kotizacije ni vključen DDV, prav tako niso vključeni stroški nastanitve.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na registration@sempl.si.

 

Odjava od konference

Neplačilo predračuna ne pomeni samodejne odjave. Odjava mora biti v pisni obliki posredovana na registration@sempl.si.

Za odjavo do vključno 31. 10. 2023 ni stroška odpovedi, za odjavo v času od 1. 11. do 8. 11. 2024 velja strošek odpovedi v vrednosti 50 % prijavnine, od 9. 11. 2024 pa je odpoved z vračilom prijavnine možna le v primeru višje sile, in to z ustreznim dokazilom. V primeru odjave po navedenem skrajnem roku oz. neudeležbe na dogodku iz katerega koli razloga je udeleženec dolžan poravnati prijavnino v celoti oz. se že plačana kotizacija v celoti zadrži. V primeru odpovedi prijavnine udeleženec ni upravičen do dobroimetja za leto 2025.

Če se prijavljena oseba zaradi višje sile (naravnih nesreč, bolezni ali smrti ožjih družinskih članov) ne more udeležiti dogodka, je mogoče prijaviti nadomestnega udeleženca. Prošnja za zamenjavo udeleženca mora biti v pisni obliki poslana na e-naslov registration@sempl.si. Zamenjava udeleženca je brezplačna za spremembe do 9. 11. 2024. Po navedenem roku se za spremembo zaračuna administrativni strošek v vrednosti 90 EUR + DDV. Na recepciji konference ne bo možnosti sprememb.

 

Podrobnosti

Vse cene so v evrih (EUR). V ceno kotizacije ni vključen DDV. V ceno kotizacije niso vključeni stroški nastanitve.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na registration@sempl.si ali info@sempl.si.

 

Splošni pogoji poslovanja o zbiranju osebnih podatkov (politika zasebnosti)

S prijavo na konferenco Sempl oz. na tekmovanje medijskih strategij Sempler, ki ga organizira podjetje Media Pool d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 563-66-00 za potrebe izvedbe konference Sempl in tekmovanja medijskih strategij Sempler, za urejanja vprašanj glede vaše udeležbe na konferenci oz. tekmovanju in za izstavitev računa, na podlagi privolitve in zakonitega interesa zbiramo nekatere vaše osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo prijave na konferenco oz. tekmovanje, zaradi česar vas prosimo, da si pozorno preberete to obvestilo.
Vaša pravica je naša prioriteta in se zavezujemo, da bomo skrbeli za varnost in zasebnost vaših podatkov v vseh situacijah. Spletna stran ima prenos podatkov zaščiten z SSL (256-bit SHA-256) certifikatom in hrani vse občutljive informacije v kriptiranih oblikah.

Katere podatke shranjujemo:
Ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, naziv podjetja, davčno številko podjetja, funkcijo posameznika, naslov stalnega/začasnega bivališča oziroma naslov podjetja, Twitter ID, IP naslov.

Zakaj:
Podatke bomo uporabili za namen obveščanja o aktivnostih v zvezi s konferenco Sempl ter tekmovanjem medijskih strategij Sempler, za sprotno obveščanje o morebitnih spremembah, za vodenje evidence prijavljenih na konferenco oz. tekmovanje, za izstavitev računov, in sicer do preklica.
Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani pogodbenemu partnerju konference, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na konferenci ter ponudniku spletnega gostovanja.
V primeru zahteve za pozabo se bomo odzvali na zahtevo in v celoti odstranili podatke v roku 1 meseca. Zaradi zagotavljanja skladnosti postopka prijave in nemotenih procesov organizacije konference bomo ohranili vse posredovane podatke do preklica.

Varstvo vaših pravic:
V zvezi z zbranimi podatki imate skladno z določili Uredbe EU 2016/679 (GDPR) pravico do:
- obveščenosti – imate pravico o pozabi, ki je sprejeta v našem podjetju. Vaše podatke lahko preverite v podjetju Media Pool d.o.o. ali pa s poslanim sporočilom na info@sempl.si. Za zagotovitev varnosti izvajamo interna pravila, za določitev identitete pred razkritjem
- dostopa – vedno imate pravico do dostopa do vseh svojih podatkov preko info@sempl.si. Posredovali vam bomo vse podatke, ki jih hranimo v enostavni in pregledni obliki in znotraj okvirov Uredbe EU 2016/679 (GDPR). Rok za odgovor je 1 mesec po prejeti in potrjeni zahtevi, običajno pa v 24 urah
- spremembe – pravico imate do spremembe svojih osebnih podatkov v kolikor so nekonsistentni ali napačni
- izbrisa – pravica do izbrisa ni pravica v celotnem izbrisu, saj smo dolžni nekatere podatke zagotavljati za druge primere
- prenosa podatkov – imate pravico do prenosa podatkov iz enega IT okolja do drugega. V tem primeru vam bomo posredovali izpis podatkov v CSV
- blokade procesiranja – imate pravico do blokade procesiranja, ki jo posredujete na info@sempl.si. V tem primeru imamo pravico shraniti podatke, vendar jih ne smemo avtomatsko obdelovati
Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete oz. se odjavite od prejemanja konferenčnih novic.