SEMPL > Works

Peter Frankl

Top Sempl

Description

[:sl]Peter Frankl je »medijec« v pravem pomenu besede. Kot direktor in glavni urednik Časnika Finance ne predstavlja samo medijskega podjetja, temveč dokazuje in uči, kako je treba razvijati vsa podjetja, ne glede na panogo, ves čas inovirati in se prilagajati kupcem. Ključne vrednote, ki jim sledi, so znanje, radovednost, pogum, delovni zagon, privrženost, zagnanost in vztrajnost ter odpornost. Peter Frankl je bil kot študent turistični vodnik, pisal je za različne medije in se takoj po diplomi na temo marketinga v turizmu na tedanji FSPN zaposlil na Gospodarskem vestniku, kjer je pokrival borze in banke. Po ustanovitvi časnika Finance je bil tam najprej področni urednik, od leta 1994 pa, še ne tridesetleten, odgovorni urednik. Od leta 2005 je Peter Frankl direktor in glavni urednik Financ.[:en]Peter Frankl is a true media man. As the CEO and Editor-at-large of the business newspaper Finance he doesn't represent just the media company but he proves and teaches how to develop companies in all industries, constantly innovating and adapting to customers. His key values ​​are knowledge, curiosity, courage, motivation, commitment, enthusiasm, perseverance, and resilience. As a student, Peter Frankl was a tourist guide and wrote for various media. His first employment after graduation was at the business magazine Gospodarski vestnik where he covered stock markets and banking sector. When Finance started, he was its section editor, and since 1994, not even 30 years old, its editor-in-chief. Since 2005, he is the CEO and Editor-at-large of Finance.[:]

View all competitors