SEMPL > Dela

Laško Jump’o’meter

Golden Sempler

Naročnik

Pivovarna Laško Union d.o.o.

Medijska agencija

Media Publikum

Oglaševalska agencija

Luna \TBWA

Produkcijska hiša

Vasja Jerin s.p.

Sodelujoči

Urban Kramberger, Patricija Kodrič, Maja Mežan, Janez Rakušček, Nace Tomc, Rok Travižan, Ljubo Bratina, Jan Omahen, Miha Feguš, Lara Mlakar, Maja Burja, Tomaž Radšel, Ivan Todorović

Oglej si vsa dela