Kategorije

Zasnujte medijsko strategijo, ki bo osvojila SEMPLER 2019.

NAJBOLJŠA UPORABA VPLIVNOSTNEGA MARKETINGA

V to kategorijo se lahko prijavijo vse kampanje, ki so vključevale vplivneže, zvezdnike ali ambasadorje na različnih komunikacijskih kanalih, spletu ali družbenih omrežjih. Sodelovanje lahko vključuje prevzem profila na družbenem omrežju, partnerstva, sponzorstva, viralni video ipd. Ta nagrada bo osvetlila najboljšo kampanjo z vplivneži v regiji, pri čemer bo nagradila odličnost v oblikovanju, izvedbi in razvoju, pri tem pa izkazala kreativnost, inovativnost, jasne cilje in kazalnike uspešnosti.

NAJBOLJŠA PR-STRATEGIJA ALI PROMOCIJA

Žirija bo nagradila najboljše in najbolj učinkovite posebne promocijske dogodke, akcije odnosov z javnostmi ali druge podporne dejavnosti, ustvarjene z namenom doseganja specifičnih ciljev, kot so vpliv na javno mnenje, spreminjanje vedenja ali (pre)oblikovanje zaznave blagovne znamke. Vse navedene dejavnosti morajo biti izvedene predvsem s pomočjo prisluženih medijev in morajo imeti pomemben in merljiv vpliv na blagovno znamko, podjetje in/ali organizacijo v smislu zaščite in izboljšanja ugleda ali izboljšanja rezultatov poslovanja ali kampanje.

]NAJBOLJŠI TEHNOLOŠKI PRISTOP

Najučinkovitejša, inovativna in kreativna uporaba AI, AR, VR, aplikacij ali drugega visokotehnološkega orodja s ciljem doseči angažiranost, povečati prepoznavnost in zvestobo blagovne znamke ali celo dvigniti prodajo med ciljno skupino. Vsako visokotehnološko orodje je lahko uporabljeno kot del strategije ali kot samostojna kampanja. Žirija se bo osredotočila na inovativno naravo uporabljene tehnologije in na to, kako je bila uporabljena v korist blagovne znamke.

STRATEŠKA UPORABA MEDIJSKEGA SPLETA

Projekti, ki strateško in domiselno uporabljajo splet medijev oz. komunikacijskih kanalov. Žirija bo iskala projekte, ki na podlagi odlično definirane ciljne skupine oblikujejo strateško dovršeno akcijo in z učinkovitim spletom medijev dosežejo odlične rezultate ter visoko stopnjo vključenosti ciljne skupine (involvement & engagement).

INOVATIVNA UPORABA KOMUNIKACIJSKEGA KANALA

Komunikacijski projekti, ki značilnosti določenega medija inovativno uporabijo ali nadgradijo, oziroma projekti, ki objekte in dejavnike iz okolja, ki imajo primarno drugačno funkcijo, inovativno in domiselno spreminjajo v medij oz. komunikacijski kanal.

NAJBOLJŠA CILJANA AKCIJA

Projekti, ki na učinkovit način prepoznajo in dosežejo svojo ciljno skupino. V kategorijo se lahko prijavijo vsi projekti, pri katerih je razvidno, da so uspeli jasno definirati in ciljati točno določeno ciljno skupino, bodisi demografsko ali specifično (npr. golfisti, ljubitelji čokolade ipd.). Žirija bo iskala predvsem akcije, ki so uspele preko pravilnega definiranja ciljne skupine doseči visoko stopnjo odzivnosti in vključenosti le te.

NAJBOLJŠA IZKUSTVENA AKCIJA

Projekti, ki uspešno in domiselno vzpostavljajo neposredne, izkustvene poti do potrošnikov s pomočjo čutnih zaznav ali osebne izkušnje, ki omogoča dobro povezanost z blagovno znamko, produktom ali storitvijo, njihov rezultat pa je povečana prepoznavnost in zavedanje blagovne znamke ter zvestoba le-tej. V to kategorijo sodijo organizacija dogodkov, projekcij, sponzorstva, gverilski marketing, BTL-aktivnosti, direktna pošta ipd. Projekti oz. izkustva potrošnikov so lahko virtualna ali fizična.

NAJBOLJŠA IZRABA DIGITALNEGA OKOLJA

Projekti, ki strateško in domiselno, s pomočjo povezave s spletom, uporabljajo eno ali več platform znotraj digitalnega okolja: oglaševanje na spletu, mobilno oglaševanje, oglaševanje na digitalnih zaslonih, IPTV ipd. Projekti v tej kategoriji bodo ocenjevani glede na uspešno in kreativno izrabo vseh priložnosti, ki jih nudi digitalno okolje ob učinkovitem ter pravilnem definiranju ciljne skupine.

NAJBOLJŠA AKCIJA NA DRUŽABNIH OMREŽJIH

Projekti, ki izražajo inovativnost in kreativnost pri uporabi družbenih omrežij in so pri tem izjemni v razumevanju obnašanja potrošnikov na spletu. Projekti, ki jih iščemo, so izrazito ciljno naravnani in kreativni v uporabi družbenih platform. Na vsebinsko inovativen način dosegajo visoko stopnjo sodelovanja ciljnih potrošnikov, in sicer skozi grajenje ciljne skupnosti, njihovo vključevanje in komunikacijo.

NAJBOLJŠA UPORABA MOBILNEGA OKOLJA

Projekti, ki uspejo domiselno in inovativno doseči ter vključiti potrošnike s pomočjo katerega koli mobilnega kanala. V kategorijo sodijo mobilni mediji vseh vrst, vključno z mobilnimi aplikacijami in aplikacijami za sporočanje, mobilnimi stranmi, vsebinami, ustvarjenimi za mobilne naprave, ter vse druge oblike mobilnega oglaševanja. Žirija bo iskala akcije, ki so s pomočjo jasnih izhodišč izkoristile mobilno okolje tako, da so dosegle odlične rezultate in/ali visoko stopnjo vključenosti potrošnikov.

NAJBOLJŠA UPORABA PODATKOV

Projekti, ki dokazujejo vpliv raziskav (kvalitativnih ali kvantitativnih) ali uporabe podatkov na medijsko načrtovanje, izbor medijev ter njihov vpliv na izjemne rezultate. Statistika pred in po oglaševalski akciji se uporablja kot koristno merilo za žirijo, ki bo pozorna tudi na metrike, kot so pridobivanje potencialnih strank ali njihova pretvorba v kupce, znižanje cene na akcijo (CPA) ali povečanje donosnosti naložbe (ROI). Podatki so lahko uporabljeni za pridobivanje uvida, spreminjanje strategije in izboljšanje oglaševalske akcije, segmentacijo, ciljanje ali ponovno ciljanje. Zmagovalni projekt mora jasno prikazati pozitivne učinke uporabe podatkov na specifičen rezultat oglaševalske akcije.

NAJBOLJŠI NOVI MEDIJ / MEDIJSKI FORMAT

V kategorijo sodijo novi mediji in novi formati v medijih, ki oglaševalcem omogočajo boljšo, bolj inovativno oziroma razlikovalno komunikacijo s potrošniki. Projekte lahko prijavljajo medijske hiše, produkcijske hiše, agencije ipd.

MEDIJSKA ZVEZDA PRIHODNOSTI 2019

Medijska zvezda prihodnosti je nagrada, ki prepoznava mlade posameznike (mlajše od 32 let), ki so po mnenju žirije trajno in pomembno prispevali k medijski industriji v državi, iz katere prihajajo. Ocenjuje se lahko izjemen posamezni projekt ali vsakoletni prispevek.
Kandidati se lahko predlagajo sami ali pa jih nominira tretja oseba preko nominacijskega obrazca.
V kategorijo se lahko prijavijo vsi zaposleni v medijskih oddelkih, medijskih agencijah ali v medijskih hišah, ki pred 31.10.2019 ne bodo dopolnili 32 let. Zmagovalca izbere organizator s pomočjo žirije.
Obrazec za nominacijo

Omogočil:

MEDIJSKI MENEDŽER LETA 2019

Medijski menedžer leta je nagrada, ki prepoznava dolgoleten in pomemben prispevek in vpliv posameznika na vodilnem položaju znotraj medijske hiše ali z mediji povezane dejavnosti.  Nagrada prepoznava njegov vpliv na razvoj medijev in medijske industrije v njegovi/njeni državi ali v tujini. Zmagovalca izbereta strokovna žirija in organizator.

Omogočil:

Pripravite se na tekmovanje